Hulp aan ouderen

Onze maatschappij is aan het vergrijzen en dit zal in de aankomende jaren toenemen. Hierdoor komt er steeds meer vraag naar zorg voor ouderen. Er wordt naar gestreefd om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door hulp aan huis te bieden.

De reguliere thuiszorg heeft hun handen vol en wordt steeds meer aan banden gelegd. Ouderen die alleen wonen hebben vaak niet alleen medische verzorging en hulp bij de algemene dagelijkse handelingen nodig. Ook voor veel praktische en sociale zaken worden ze afhankelijk van derden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen ontstaan er steeds meer particuliere hulporganisaties.

Particuliere hulp aan huis

Ouderen mensen kunnen op den duur veel huishoudelijke taken en klusjes niet meer zelf doen. Het bijhouden van een tuin of het huis schoonhouden wordt een enorme last als lichamelijke bewegingen niet meer vanzelf gaan. Vaak proberen familieleden en vrienden te helpen waar het kan, maar ook zij hebben meestal een drukke baan en een eigen huishouden. Omdat de reguliere thuiszorg niet in deze behoefte kan voorzien zijn er steeds meer humane mensen die initiatief nemen door een hulporganisatie op te zetten.

Wanneer je een bedrijfje opricht voor hulp aan huis zijn er dus heel veel verschillende diensten waar vraag naar is. Werken voor ouderen is leuk werk en vanuit maatschappelijk oogpunt zeer zinvol. Om goede en uitgebreide diensten te verlenen is het wenselijk om diverse expertises te kunnen aanbieden. Dit vergt de nodige investering in het vinden van de juiste werknemers maar ook een financiƫle investering. Het kan namelijk zijn dat er materialen, gereedschappen en of vervoersmiddelen nodig zijn. Om zonder zorgen te kunnen starten zijn er diverse bedrijfsleningen mogelijk.

Naast praktische hulp in en om het huis hebben ouderen vaak ook begeleiding nodig naar winkels, dokters of voor een gezellig dagje uit. Of hiervoor in de zorg geschoold personeel nodig is, hangt af van de lichamelijke situatie van de ouderen. Soms gaat het alleen om het gezelschap en een lichte ondersteuning bij het lopen.

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem bij ouderen. Het sociale netwerk wordt steeds kleiner en menig oudere brengt veel tijd voor de televisie door. Om eenzaamheid en depressies bij ouderen tegen te gaan, is regelmatig contact met de buitenwereld erg bevorderlijk.

Hierdoor zijn er ook banen gekomen die gericht zijn op gezelschap voor ouderen. Bij voorkeur dezelfde persoon gaat dan regelmatig op bezoek bij de oudere om een spelletje te doen, een wandeling te maken of gewoon gezellig een kopje thee samen te drinken.

Aan deze hulp zijn uiteraard kosten verbonden omdat ook deze hulpverleners geld moeten verdienen. Door een persoonsgebonden budget aan te vragen kan de oudere deze kosten of een deel van de kosten vergoedt krijgen door de overheid.