Huishoudelijke hulp op maat

Er zijn steeds meer mensen die om verschillende redenen hulp in huis nodig hebben. Het kan zijn dat deze mensen zelf niet meer in staat zijn om de dagelijkse klusjes in huis te doen omdat ze hulpbehoevend zijn, maar het kan ook iemand zijn die vanwege een drukke baan geen tijd heeft om het huishouden bij te houden.

Voor alle hulp die nodig is bestaat de mogelijkheid om iemand in te huren. Omdat de hulpverlener bij de hulpvrager thuis huishoudelijke klussen komt verrichten, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgang tussen beiden plezierig zal verlopen. Zowel de persoonlijkheid van de klant als die van de medewerk(st)er spelen daarbij een grote rol. Het allerbelangrijkste is uiteraard dat de taken goed uitgevoerd worden opdat de hulpvrager tevreden zal zijn. Om alles zo perfect mogelijk te laten verlopen is een intakegesprek noodzakelijk om de hulpvraag vast te kunnen stellen, waarbij een groot aantal inhoudelijke zaken vastgelegd dienen te worden.

Om de klantvriendelijkheid te waarborgen kunnen dienstverlenende organisaties tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder een CRM-systeem. Bij Lime Technologies – kijk voor meer informatie op https://www.lime-technologies.nl – is het mogelijk om een aangepast CRM-systeem te laten maken waardoor het eenvoudiger wordt om hulp op maat aan te bieden. Dit systeem maakt het mogelijk om de gegevens van de individuele hulpvragers op een overzichtelijke manier op te slaan, zodat deze voor iedere dienstverlener binnen de organisatie gemakkelijk terug te vinden zijn. Hierdoor kunnen cliënten sneller te woord gestaan worden bij telefonische vragen. Ook in geval van ziekte of verlof is het voor het vervangend personeel direct duidelijk wat er dient te gebeuren. Het betreft hier echter privacy gevoelige informatie dus het is van belang dat het systeem goed beveiligd is.

Thuishulp kan heel veelzijdig zijn. Verreweg de grootste groep die gebruikmaakt van hulp in huis zijn bejaarde mensen. Oudere mensen kunnen steeds langer thuis blijven wonen wanneer ze de benodigde thuiszorg krijgen. De mantelzorg die door familieleden wordt geboden is meestal niet toereikend omdat iedereen tegenwoordig een druk leven heeft. Het gevolg is dat een groot deel van de ouderen in Nederland veel alleen zijn en zich eenzaam voelen. Daarom is de thuishulp in veel gevallen niet meer alleen gericht op praktische hulp maar ook op gezelschap voor de hulpvrager.

Vaak komen er meerdere dienstverleners over de vloer. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er regelmatig iemand komt die schoonmaakwerkzaamheden verricht en iemand die samen met de hulpvrager boodschappen gaat doen. Bovendien zijn er veel vrijwilligers die de taak op zich hebben genomen om samen met hulpbehoevende mensen iets leuks te ondernemen. Soms is er zelfs sprake van een heel netwerk van mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners voor één persoon of gezin.

Het geheel wordt begeleid en nauwlettend in de gaten gehouden door casemanagers die de eindverantwoording hebben over de afstemming van de verschillende vormen van hulp die aan een persoon of gezin geboden wordt. Indien er eventuele aanpassingen nodig zijn wordt dit meestal snel gesignaleerd. Zodoende kan er tijdig actie ondernomen worden.