Het sociale aspect van huishoudhulp aan ouderen

Huishoudelijke hulp die verleend wordt aan oudere mensen die nog zelfstandig wonen is in feite een vorm van sociale dienstverlening. Hoewel de huishoudelijke taken binnen een bepaald tijdsbestek dienen te worden uitgevoerd, komt er zoveel meer bij kijken dan alleen maar lichamelijke arbeid.

Mooie herinneringen

Vele bejaarden zijn heel blij dat ze nog in hun eigen huis kunnen blijven wonen en de meesten beseffen maar al te goed dat dit mede mogelijk gemaakt wordt door de huishoudelijke hulp die ze regelmatig krijgen. Een deel van hun levensverhaal is vaak vervlochten met hun woning, waardoor de mooie herinneringen aan vroeger nog enigszins tastbaar blijven. De huishoudelijke hulpkracht, die meestal enkele keren per week langs komt om de taken uit te voeren die de ouderen zelf niet meer kunnen verrichten, wordt door de meeste bejaarden dan ook zeer gewaardeerd. Het is wat dat betreft een dankbaar beroep.

Eenzaamheid

Het gros van de bejaarden is alleenstaand – vaak doordat de andere helft van het voormalige echtpaar overleden is. Vele ouderen voelen zich daardoor van tijd tot tijd eenzaam. Elke vorm van bezoek biedt voor hen de gelegenheid tot een leuk sociaal contact. Dit geldt zeker ook voor de huishoudelijke hulpkracht, die meestal heel hartelijk wordt ontvangen. Terwijl er wordt aangevangen met het verrichten van de huishoudelijke taken – meestal gaat het om het zwaardere huishoudelijke werk zoals beddengoed verschonen, stofzuigen en ramen wassen – zet de hulpbehoevende oudere al gauw een kop koffie voor de hulpkracht. Vaak wordt daarbij een heerlijke koek geserveerd. Indien er wat te vieren is wordt er een taart besteld bij https://www.jeeigentaart.nl/ en moet de hulpkracht haar/zijn huishoudelijke werkzaamheden tijdelijk onderbreken om te smullen van de koffie en het gebak. Uiteraard is dit dé gelegenheid voor de oudere in kwestie om even gezellig bij te kletsen met de hulpkracht.

Een luisterend oor

De hulpbehoevende oudere wil graag praten, zowel over de actualiteiten van de dag als over de fijne herinneringen aan vroeger. Soms worden zelfs oude fotoalbums uit de kast gehaald om hun verhalen met beelden te illustreren. De huishoudelijke hulpkracht is dus geen robot die slechts de huishoudelijke werkzaamheden voor haar/zijn rekening neemt: gezelligheid en een luisterend oor is evenzo belangrijk voor de hulpbehoevende oudere.